Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Zastępca Dyrektora:

V-ce Dyrektor mgr Bożena Dąbrowska