Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Wychowawcy klas
w roku szkolnym 2019/2020

Klasa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I ap

 mgr Małgorzata Chybalska

I ag

 mgr Marzena Chrześcijańska

I bg

 mgr Marcin Nabojczyk

II a

 mgr Ewelina Jakubowska-Smaruj

II b

 mgr Beata Ostrowska-Nenczak

III a

 mgr Maja Maziarz

III b

 mgr Małgorzata Dziedowicz

 

TECHNIKUM NR 1

I teip

 mgr Joanna Kaszuba

I tlp

 mgr Monika Majewska

I telg

 mgr Mariusz Krause

I tig

 mgr Marek Moderacki

II t

 mgr Robert Buber-Bubrowiecki

III tei

 mgr Aleksandra Wróblewska

IV tel

 mgr Marcin Noiński

IV ti

 mgr Paweł Nieścier