Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

Klauzula dla kandydatów do pracy (wersja pdf)

Klauzula dla kontrahentów umów (wersja pdf)

Klauzula dla rodziców przy rekrutacji do szkoły (wersja pdf)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka z klauzulą informacyjną (wersja pdf)