Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Dokumentacja Zespołu Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie

 • Statut Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Statut Liceum Ogólnokształcącego w Sztumie w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza (wersja pdf)

 • Statut Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sztumie w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Przedmiotowe Zasady Oceniania - absolwenci gimnazjum

 • Przedmiotowe Zasady Oceniania - absolwenci szkoły podstawowej

 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (wersja pdf)

 • Koncepcja Pracy Szkoły (wersja pdf)

 • Model absolwenta Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (wersja pdf)

 • Załącznik nr 1 do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego - Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego i wagarowania (wersja pdf)

 • Załącznik nr 2 do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego - Działania interwencyjne i formy współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją (wersja pdf)

 • Szkolny zestaw programów nauczania dla absolwentów gimnazjum (wersja pdf)

 • Szkolny zestaw programów nauczania dla absolwentów szkoły podstawowej (wersja pdf)

 • Wykaz podręczników

 • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego (wersja pdf)

 • Wewnętrzny harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wersja pdf)

 • Regulamin wycieczek i innych wyjść w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Regulamin korzystania z terenu Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (wersja pdf)

 • Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Kodeks Etyki Nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Regulamin oceny nauczyciela (wersja pdf)

 • Regulamin oceny pracownika samorządowego (wersja pdf)

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (wersja pdf)