Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

NAUCZYCIELE
WCHODZĄCY W SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUMIE
rok szkolny 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko/Przedmioty

1.

 mgr Cebula Ewa

 dyrektor szkoły / matematyka, przedmioty zawodowe logistyczne, chemia

2.

 mgr Dąbrowska Bożena

 wicedyrektor szkoły / chemia

3.

 mgr Berg Joanna

 język angielski, język hiszpański

4.

 mgr Bogdańska Bogusława

 pedagog szkolny/wychowanie do życia w rodzinie

5.

 mgr Buber-Bubrowiecki Robert

 wychowanie fizyczne

6.

 mgr Chańko Marcin

 wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

7.

 mgr Chrześcijańska Marzena

 język polski, muzyka

8.

 mgr Chybalska Małgorzata

 matematyka

9.

 mgr Dziedowicz Małgorzata

 matematyka, informatyka

10.

 ks. mgr Hoffmann Włodzimierz

 religia

11.

 mgr Jakubowska-Smaruj Ewelina

 biologia, fizyka

12.

 lic. Jobski Radosław

 informatyka, podstawy informatyki

13.

 mgr Kapuścińska Michalina

 język angielski

14.

 mgr Kaszuba Joanna

 język angielski

15.

 mgr Klekowiecka Edyta

 biologia

16.

 mgr Kloniecka Krystyna

 psycholog

17.

 mgr Kowalik Wiesława

 geografia

18.

 mgr Krause Mariusz

 historia, geografia, wos, historia i teraźniejszość

19.

 mgr Lachowicz Agnieszka

 język polski

20.

 mgr Lińska Renata

 matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne

21.

 mgr Majewska Monika

 przedmioty zawodowe logistyczne

22.

 mgr Maziarz Maja

 język angielski

23.

 mgr Moderacki Marek

 przedmioty zawodowe informatyczne

24.

 mgr Nabojczyk Marcin

 wychowanie fizyczne

25.

 mgr Nieścier Paweł

 przedmioty zawodowe informatyczne

26.

 mgr Noiński Marcin

 historia, wos, historia i teraźniejszość

27.

 mgr Orczyk Joanna

 informatyka, przedmioty zawodowe logistyczne

28.

 mgr Ostrowska-Nenczak Beata

 język polski

29.

 mgr Pasławska Anna

 przedmioty zawodowe ekonomiczne

30.

 mgr Ranachowska Anna

 przedmioty zawodowe ekonomiczne

31.

 mgr Sajkowska Ewa

 przedmioty zawodowe logistyczne

32.

 dr Szczuchniak Przemysław

 bibliotekarz/historia, historia i teraźniejszość

33.

 mgr Sztejner Izabela

 pedagog specjalny