Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

NAUCZYCIELE
WCHODZĄCY W SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUMIE
 rok szkolny 2019/2020

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko/Przedmioty

 1.

 Kowalik Wiesława

 dyrektor szkoły/geografia

 2.

 Dąbrowska Bożena

 vice dyrektor/chemia, podstawy biochemii,matematyka

 3.

 Berg Joanna

 język angielski, język hiszpański

 4.

 Bogdańska Bogusława

 pedagog szkolny/wychowanie do życia w rodzinie

 5.

 Buber – Bubrowiecki Robert

 wychowanie fizyczne

 6.

 Cebula Ewa

 matematyka, przedmioty zawodowe

 7.

 Chańko Marcin

 wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 8.

 Chrześcijańska Marzena

 język polski

 9.

 Chybalska Małgorzata

 matematyka

 10.

 Dziedowicz Małgorzata

 matematyka, informatyka

 11.

 Gackowski Tomasz

 przedmioty zawodowe informatyczne

 12.

 Ks. Hoffmann Włodzimierz

 religia

 13.

 Iwańska-Warczak Agnieszka

 plastyka

 14.

 Jakubowska-Smaruj Ewelina

 biologia, fizyka, podstawy biofizyki

 15.

 Kapuścińska Michalina

 język angielski

 16.

 Kaszuba Henryka

 fizyka

 17.

 Kaszuba Joanna

 język angielski

 18.

 Katarzyniak Agnieszka

 przedmioty zawodowe ekonomiczne

 19.

 Krause Mariusz

 historia, geografia, wiedza o kulturze, wos, historia i społeczeństwo

 20.

 Majewska Monika

 przedmioty zawodowe logistyczne

 21.

 Maziarz Maja

 język angielski

 22.

 Moderacki Marek

 przedmioty zawodowe informatyczne

 23.

 Nabojczyk Marcin

 wychowanie fizyczne, motoryka z elementami judo

 24.

 Nieścier Paweł

 przedmioty zawodowe informatyczne

 25.

 Noiński Marcin

 historia, wos, historia i społeczeństwo

 26.

 Ostrowska – Nenczak Beata

 język polski

 27.

 Pasławska Anna

 przedmioty zawodowe ekonomiczne

 28.

 Ranachowska Anna

 przedmioty zawodowe

 29.

 Szczuchniak Przemysław

 bibliotekarz/historia, historia i społ.

 30.

 Wróblewska Aleksandra

 język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości